Služby

Proč je kamionová přeprava nejvyužívanější?

V dnešním globalizovaném světě se stalo normou, že jakékoliv zboží je nám k dispozici takřka okamžitě. A i když si jej objednáme z druhého konce světa, dorazí k nám nejpozději do pár dnů. Je jasné, že aby to fungovalo, musí být vše perfektně zorganizované. To platí hlavně o dopravě.

Ačkoliv máme mnoho druhů, jako je například letecká, vodní či železniční, přesto v mezikontinentální dopravě stále hraje prim kamionová přeprava. Proč tomu tak ale je? Co má oproti svým konkurentům ta výhodného, že se ji vyplatí používat?

kamion1

Asi všichni víme, že se nejedná o ten nejekologičtější způsob. Faktem však je, že tento aspekt je to poslední, co firmy zajímá. Ovšem ani pokud se ceny týče, nejsme na tom nejlépe. Zvláště když vezmeme v úvahu, jak moc ceny pohonných hmot fluktuují a jak se liší místo od místa.

Navíc nikdy nemůžeme říci, kolik kilometrů vlastně daný automobil najede, neboť se po cestě může setkat s neočekávanými objížďkami například v důsledku dopravní nehody, nebo bude muset čekat delší dobu v koloně.

kamion2

Z těchto důvodů je poměrně složité, i když ne nemožné, rozpočítat přesně vynaložené náklady ještě předtím, než bude cesta dokončena. Přesto přese všechno je však stále nejvyužívanější. Vrátíme se tedy k původní otázce, proč.

Tím důvodem je především snadná dostupnost, flexibilita, spolehlivost a relativně nízké náklady. Jistě, jsou způsoby přepravy, které mají v jedné kategorii jednoznačně navrch. Avšak nákladní automobily představují téměř ideální kombinaci všech těchto vlastností.

Navíc k tomu lze připočíst fakt, že pokud se jedná o interkontinentální přepravu, pak jeden automobil může jet celou cestu od dodavatele až k příjemci. Tím se zamezí překládkám, čímž se sníží možnost poškození či ztracení nákladu a ušetří se i na pracovní síle.

V dnešní době se bez dálkové přepravy neobejdeme. A dokud nevynalezneme nějaký nový způsob, zůstávají kamiony tou nejlepší kombinací všech potřebných vlastností. Jen škoda, že působí tolik škody na životním prostředí.