Finance

Hypotéka bez doložení příjmu nejen pro podnikající osoby

Pokud potřebujete získat finanční obnos, lze se obrátit na bankovní a nebankovní instituce. Avšak v případě že jste osobou samostatně výdělečně činnou, osobou v pracovním poměru, ale momentálně jste v dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo aktuálně máte příjmy z několika různých činností, které jsou přivýdělkem apod., je pro vás řešením hypotéka bez doložení příjmu.
daň z příjmů výpočet.jpg

Avšak pozor! Často dochází k zavádějící informaci. Mnozí se domnívají, že postačí si zvolit tento finanční produkt, který je vhodný pro všechny občany, kteří jsou zcela bez příjmu. Rovněž neplatí, že v tomto případě nemusíte dokládat údaje o příjmu apod.

Vše má svá pravidla. Nelze říci, že příjem dokládat nemusíte. Vše je však snadnější a překážkou není nízká bonita žadatele.

Jestli nedisponujete příjmem, je pro vás hypotéka bez doložení příjmu řešením, neboť například váš příbuzný příjem doloží. Tím tak s vámi vstoupí do úvěru coby spoludlužník. U podnikatelů jsou benevolentnější podmínky. Jestliže má podnikatel nízké daňové přiznání, neznamená to problém v rámci žádosti o hypotéku. Příjmy je reálné doložit i jiným způsobem, než je daňové přiznání. Je možné doložit faktury nebo u začínajících podnikajících osob popsat podnikatelský záměr sloužící k použití financí apod.
mince nad prasátkem.jpg

Poskytovatelé úvěru vždy potřebují informace pro posouzení, zda budete schopni hypotéku splácet. Zaměstnanci doloží pracovní smlouvu a výplatní pásky za poslední období, tj. 3 až 6 měsíců.

Osoby ve starobním důchodu, na rodičovské dovolené apod. Zde je zapotřebí doložit rozhodnutí o přiznání dávky či důchodu a předložit výpisy z bankovního účtu opět za poslední období, tj. 3 až 6 měsíců. Podnikající osoby doloží daňové přiznání či mohou předložit faktury, jak je uvedeno již výše.

Osoby pobírající příjem z pronájmů musí doložit daňové přiznání za poslední zdaňovací období a nájemní smlouvu. Rovněž je zapotřebí předložit výpisy z bankovního účtu.