Nezařazené

Pomocnou ruku hledejte také na internetu

Ať už jste pedagogem, nebo rodičem, či asistentem dítěte, které má handicap, je jenom na vás, jak si poradíte s jeho výchovou a vzděláváním. Jakým způsobem mu poskytnete veškerá opatření, aby dosáhlo na co nejvyšší metu svých schopností a dovedností!

kyslíková terapie

Řeč o inkluzi nebude.

Stát přijal opatření pro vzdělávání takových žáků v hlavním vzdělávacím proudu. Ano, inkluze už běží. Jestli je to dobré, nebo ne? To ukáže teprve čas. O tom se tady bavit nebudeme. Nyní jde spíš o to, aby žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebyli jen pokusnými králíky, kteří ve finále nebudou schopni žít v dospělosti obyčejný život, protože se inkluze nezdařila.

Co je vlastně ten žák se speciálními vzdělávacími potřebami?

Abychom si rozuměli, žáci se speciálně vzdělávacími potřebami je termín, který zahrnuje veškeré nedokonalosti ve vývoji dítěte. Patří sem

·         tělesné postižení (od nedokonalosti pohybu, až po ochrnutí končetin),

·         smyslové postižení (slepota, zbytky sluchu, nebo hluchota),

·         mentální postižení (lehké, středně těžké a těžké).

Může ovšem docházet během vývoje dítěte i k poruchám učení a chování, nebo se dítě vyvíjí ve svém světě, kam nikoho nepustí – autismus, nebo porucha autistického spektra. Nejsložitějším postižením je vždy kombinované s více vadami!

Všechny tyto děti potřebují specifické požadavky, aby se mohly vzdělávat. Aby mohly normálně žít.
zvýšení povědomí o autismu

Společnosti, jako je např. Helpnet.cz, Paraple centrum, Infoposel.cz, Nautismus, Alfabet.cz, rodičům, ale i pedagogům jsou rozhodně nápomocny. Stejně tak webová stránka pachner.cz, která je přínosem pro děti s handicapem v rámci vzdělávacích pomůcek. A není to jen tato společnost, která je pomocnou rukou v životě rodin s dítětem, které vyžaduje specifické potřeby. Společnost REPO, nebo pasparta.cz. patří k renomovaným firmám.

S výkladem jednotlivých produktů a empatickým jednáním ze strany prodejců dokážete vy, jako rodiče, ale i pedagogové dosáhnout u svého postiženého dítěte maximum, kterého je dítě schopné, aniž byste jej přetěžovali.