Nezařazené

Cestami reklamy

Pokud chcete něco prodat, musí se o tom dozvědět co nejvíce lidí. Má-li se o tom dozvědět co nejvíce lidí, musí být vytvořena úspěšná reklamní kampaň. Má-li být kampaň úspěšná, musí být vystavěna na základních poznatcích a principech… Čeho si u reklam můžete všimnout nebo čeho byste se u reklamy měly držet?
pár na nákupech.png
Základy a náklady
Pokud budete chtít vytvořit reklamu, je záhodné dodržovat zaběhlý princip a jakousi „šablonu“. Podle rozložení hemisfér mozku (kreativní a analytická) je efektivnější umístit text napravo a obrázky vlevo. Co se textu týče, měl by být takový, aby:
a)       byl dobře čitelný
b)      uváděl vlastnosti produktu
c)       zvýrazňoval slova vyvolávající emoci
d)      přímo apeloval na zákazníka (Ne: Můžete přijít. Ano: Přijďte!)
e)      zaujal (použití různých druhů písma)
f)        byl zapamatovatelný (např. se rýmoval)
 
U obrázků by se mělo dbát na:
a)       představivost zákazníka – obrázky umístit tak, aby si zákazník mohl představit jejich použití (např. ukázat produkt vyndaný z obalu, naaranžovaný)
b)      podtrhnutí obsahu – tedy zmírnit křiklavou barvu fotky a raději zvýraznit text
c)       umístění loga do pravého dolního rohu
V případě umístění tištěné reklamy do novin je nejstrategičtější umístění na jejich začátek nebo na konec. Je samozřejmě výhodnější rozvrhnout si umístění reklam a stačí jen malý prostor pro každou jednotlivou z nich, ale důraz by měl jít na široký záběr a pestrost – tedy obsáhnout více novin a časopisů menším formátem. Umístění propagačních materiálů v tištěné podobě bývá dražší, proto si rozmyslete, co se Vám vyplatí.
kontaktujte nás.jpg
Přijdou za Vámi (aneb skryté reklamy)
Některé reklamy Vás mohou překvapit, aniž tušíte, že jde o cílenou propagaci. Jde především o tzv. skrytý marketing, kdy např. společnost platí lidem, aby chodili po ulici a mluvili o jejich výrobcích, či výrobky doporučovali svým známým. Ti pak pod domněnkou, že jde o upřímné doporučení, přistoupí ke koupi mnohem ochotněji. Je to velice účinná metoda, která je ovšem vesměs aplikovatelná pouze u již známých značek. U nové značky by měli lidé problém zapamatovat si ji jen díky zmínce dvou „kolemjdoucích“, případně by tomu vůbec nevěnovali pozornost.
Reklamy tedy můžeme rozdělit na skryté a otevřené – to jsou základní typy v marketingu. U těch otevřených jde odhalit jejich triky lépe a můžete si u nich všimnout výše popsaných jevů. Horší je to se skrytým druhem propagace, který nemusíme vždy umět rozpoznat. Proto se ujistěte, že něž koupíte nějaký produkt, zjistíte si jeho výhody i nevýhody. I tady platí heslo: důvěřuj, ale prověřuj!