Společnost

Etapy společnosti

Čím je vlastně charakterizována společnost? V dnešním článku se podíváme na to, co vlastně znamená společnost, jaká může být a co ji charakterizuje. Co je tedy vlastně společnost. Jedná se o společenství lidí, které mají stejný jazyk, společné zájmy, instituce a další společné znaky. Společnost je vlastně sociální skupina, které funguje na základě stejných norem a odsuzuje většinou stejné deviantní chování. Samozřejmě společnost se poté dělí ještě na menší skupiny, které si dneska trochu představíme. Patří zde společnost archaická, která patří mezi nejstarší fáze lidské kultury vůbec.

společnost

Tato archaická společnost se vyznačovala velmi nízkou dělbou práce, a hlavně se vše organizovalo na bázi příbuzenských vztahů mnoho tisíc let před naším letopočtem. Další fázi společnosti je společnost tradiční, ve které začínají vznikat města, dělba práce je na vyšší úrovni, zemědělství je základ práce i obživy a začíná se lidstvo rozdělovat do různých tříd a kast podle svého společenského postavení. Co je vlastně třída? Ve společnosti to znamená, že lidé jsou zařazení do různé třídy dle svého pracovního zařazení. Příklad dělnická třída.

společnost

Můžeme se setkat s pojmem společenská vrstva, která nám určuje postavení člověka v dané společnosti – vyšší vrstva je vyšší postavení třeba na základě bohatství. Přesouváme se dále a dostáváme se do 3 fáze společnosti, která se nazývá moderní a je charakterizována dobou 18 a 19. století. Vše se začíná modernizovat a lidé se hlásí ke svým právům. A máme tady poslední období postmodernismus. Ten se nejprve projevuje v Americe a poté se přesouvá i na Evropský kontinent. Tato společnost se vyznačuje vědeckými poznatky a globalizací. Z tohoto je jasné, že lidstvo se řadilo do různých společenství už mnoho tisíc let před naším letopočtem a velmi brzy se naučilo zařazovat dle svého postavení.