Auto moto

Řešení nemusí vždy spočívat v prášcích

Podpora erekce je u starších mužů poměrně běžná. Je to dáno tím, že u mužů se s přibývajícím věkem zužují cévy, což může mít za následek to, že následně není možné, aby muž dosáhl erekci přirozenou cestou. Z tohoto důvodu si musejí někteří pánové pomáhat, což se nejčastěji realizuje pomocí různých přípravků. V určitých ohledech jde o léčiva, ke kterým se dostane jenom ten člověk, který projde lékařskou prohlídkou, a kterému lékař vystaví recept. Pokud vy však nechcete procházet tímto zdlouhavým procesem pro to, abyste si mohli užívat sexu, jako to bylo kdysi, můžete sáhnout o alternativě – generických přípravcích. Jejich užívání je však spojené s mnoha riziky, kterým se člověk vystavovat nemá. Jaká rizika to jsou?láskyplný pár

  • Problém nekvalitního složení = protože nejde o originální přípravky, existuje zvýšené riziko, že méně známé přípravky nebudou složeny z kvalitních surovin, ale z různých náhražek a levných látek, které pro tělo mohou být škodlivé
  • Nelegální prodej v České republice = týká se všech různých přípravků, jako je známá Kamagra, tedy generický přípravek k léčivu Viagra, případně také dalšího známého přípravku Cialis 20mg
  • Neabsolvování lékařské prohlídky a následná kontraindikace s jinými léčivy = protože nebudete vědět, co vlastně berete, nebudete moci ani odhadnout, zdali vám nemohou přípravky tohoto typu spíše uškodit než pomoci
  • Závislost na účincích = pokud již delší dobu trpíte nemožností dosáhnout erekce, může se velmi jednoduše stát, že se stanete závislí na tom, co vám přípravky tohoto typu nabídnout, tedy silnou a dlouhotrvající erekci

spokojený partnerka po sexu

Účinné jenom na jeden problém

Muži si neuvědomují, že přípravky tohoto charakteru jsou účinné jenom v rámci erektilní dysfunkce. Pokud tedy trpíte i předčasnou ejakulací, je třeba vyřešit tento problém jiným způsobem, jako například různými znecitlivující gely a podobně. Jen tak můžete mít maximální požitek ze sexu, který vás v případě těchto přípravků bude stát mnoho peněz.

3.2/5 - (6 votes)