Nezařazené

Ohrožení elektrosmogem


Skrytý a vytrvalý nepřítel to je záření zvané elektrosmog. Jeho vznik je spojen s nejrůznÄ›jšími elektrickými zařízeními a také zdroji, které umožňují jejich provoz. VÅ¡ude tam, kde je elektÅ™ina, je i tento nepřítel. Nepřátelsky se chová jak k životnímu prostÅ™edí, tak i k naÅ¡emu zdraví. Následky jeho působení nepocítíme hned, ale za nÄ›jaký Äas se můžou různé těžkosti projevit. Proto by mÄ›lo být v zájmu každého pořídit si spolehlivou ochranu, jež dokáže techniku, kterou jsme obklopeni odruÅ¡it a zajistit tak naÅ¡e bezpeÄí.

Enormní zátěž organizmu

Na naÅ¡e zdraví má vliv spousta faktorů. Mnohé z nich můžeme svým konáním ovlivňovat a zabránit tak jejich negativnímu dopadu. Sem patří i nepÅ™irozené záření, které vzniká kolem elektrozařízení. Vžil se pro nÄ›j název elektrosmog a je to nebezpeÄí sice skryté a plíživé ale naprosto reálné. Proti tomuto vÅ¡udypřítomnému záření je možné s úspÄ›chem bojovat. Spolehlivými spojenci v tomto boji se vám stanou produkty BioProtect, které dokážou toto Å¡kodlivé záření neutralizovat a ochránit vás pÅ™ed jeho následky.